SURESH KUMAR; SUSHILA SHARMA; B.PUSHPALATHA. A COMPARATIVE CLINICAL STUDY OF HINGVADI CHURNA AND RAJAH-PRAVARTANI-VATI ON KASHTARTAVA W.S.R TO PRIMARY DYSMENORRHOEA. AYUSHDHARA, v. 7, n. 6, p. 2964-2971, 1 Feb. 2021.