Nisarga M S, and Prakruthi G. 2020. “A CASE STUDY ON ANJANANAMIKA W.S.R TO STYE”. AYUSHDHARA 7 (4). India.:2815-18. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i4.603.