[1]
Parul Anand, Bhupesh R Patel, V J Shukla and Deepak Garg 2023. Multivariate Analysis of Tridoshagna Varga of Sidhhamantra Nighantu. AYUSHDHARA. 9, 6 (Jan. 2023), 18-26. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i6.1122.