[1]
Dhruv Singh, Vishal Verma and Sheetal Verma 2024. A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana. AYUSHDHARA. 11, 1 (Mar. 2024), 24-27. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v11i1.1462.