[1]
Nagarajnaik Chavhan*, Shashirekha H.K, Bargale Sushant Sukumar, S.N.Belavadi and Tejashwini Hiremath 2020. COMPREHENSIVE DOCUMENTATION AND CRITICS ON TRINAPANCHAMULA. AYUSHDHARA. 6, 6 (Feb. 2020), 2458-2463.