[1]
Sorab Gaind and Pradeep Agnihotri 2020. PHARMACEUTICAL STANDARDIZATION OF SAMAGUNA AND SHADAGUNA BALIJARITA RASA SINDURA. AYUSHDHARA. 7, 5 (Nov. 2020), 2900-2917. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i5.629.