[1]
Varinder Kaur, Janu Manohar and Sakshi 2021. A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis. AYUSHDHARA. 8, 4 (Sep. 2021), 3466-3472. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i4.792.