(1)
Dhruv Singh; Vishal Verma; Sheetal Verma. A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana. Ayushdhara 2024, 11, 24-27.