(1)
Nagarajnaik Chavhan*; Shashirekha H.K; Bargale Sushant Sukumar; S.N.Belavadi; Tejashwini Hiremath. COMPREHENSIVE DOCUMENTATION AND CRITICS ON TRINAPANCHAMULA. ayush 2020, 6, 2458-2463.