(1)
Sarkar Nibedita; Sarma Bishnu Prasad; Kalita Ranjan Kumar. Clinical Evaluation of Angamardaprashamana Mahakashaya and Kativasti in the Management of Lumbar Spondylosis (Katigraha). ayush 2022, 9, 47-51.