SUNITA SAINI; ROHINI JAT; RAHUL KOTHIYAL; B.K. SEVATKAR. Evaluation of Etiopathlogical Study of Kustha w.s.r. to Sidhma Kustha - A Review. AYUSHDHARA, v. 9, n. Suppl2, p. 41-44, 3 Dec. 2022.