PARUL ANAND; BHUPESH R PATEL; V J SHUKLA; DEEPAK GARG. Multivariate Analysis of Tridoshagna Varga of Sidhhamantra Nighantu. AYUSHDHARA, v. 9, n. 6, p. 18-26, 15 Jan. 2023.