NAGARAJNAIK CHAVHAN*; SHASHIREKHA H.K; BARGALE SUSHANT SUKUMAR; S.N.BELAVADI; TEJASHWINI HIREMATH. COMPREHENSIVE DOCUMENTATION AND CRITICS ON TRINAPANCHAMULA. AYUSHDHARA, v. 6, n. 6, p. 2458-2463, 2 Feb. 2020.