RAJ KISHOR SHAH; BINOD KUMAR SINGH*; RAM ADHAR YADAV; PRASHANT KUMAR SINGH; SHIVA MANGAL PRASAD. A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA. AYUSHDHARA, v. 6, n. 6, p. 2468-2472, 2 Feb. 2020.