SUKANYA.V.S; HAROON IRSHAD; LEENA P NAIR. CHATHUSKA METHODOLOGY: NECTAR OF CHARAKA SAMHITA SUTRASTHANA. AYUSHDHARA, v. 8, n. 1, p. 3084-3090, 10 Mar. 2021.