AVINASH G GULED; VENKATESH POLAMPALLI. A Case Study on Eka Kushta (Psoriasis). AYUSHDHARA, v. 9, n. 2, p. 97-101, 12 May 2022.