BHARATI KUMARI; MAHENDRA PRASAD SINGH; SHREEBHAGWAN SINGH. Management of Female Infertility Through Mahakashaya. AYUSHDHARA, v. 9, n. Suppl1, p. 76-80, 30 Sep. 2022.