Borkar Manasi R, Kotangale Sumedha Y, and Kotangale Yogesh T. 2021. “Management of Computer Vision Syndrome With Saindhava Jala Seka and Triphala Ghritapana - A Case Study”. AYUSHDHARA 8 (5). India.:3547-50. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i5.779.