Borkar Manasi R, Kotangale Sumedha Y and Kotangale Yogesh T (2021) “Management of Computer Vision Syndrome with Saindhava Jala Seka and Triphala Ghritapana - A Case Study”, AYUSHDHARA. India, 8(5), pp. 3547-3550. doi: 10.47070/ayushdhara.v8i5.779.