[1]
Sarkar Nibedita, Sarma Bishnu Prasad, and Kalita Ranjan Kumar, “Clinical Evaluation of Angamardaprashamana Mahakashaya and Kativasti in the Management of Lumbar Spondylosis (Katigraha)”, ayush, vol. 9, no. 4, pp. 47-51, Sep. 2022.