Parul Anand, Bhupesh R Patel, V J Shukla, and Deepak Garg. “Multivariate Analysis of Tridoshagna Varga of Sidhhamantra Nighantu”. AYUSHDHARA, vol. 9, no. 6, Jan. 2023, pp. 18-26, doi:10.47070/ayushdhara.v9i6.1122.