Sorab Gaind, and Pradeep Agnihotri. “PHARMACEUTICAL STANDARDIZATION OF SAMAGUNA AND SHADAGUNA BALIJARITA RASA SINDURA”. AYUSHDHARA, vol. 7, no. 5, Nov. 2020, pp. 2900-17, doi:10.47070/ayushdhara.v7i5.629.