Borkar Manasi R, Kotangale Sumedha Y, and Kotangale Yogesh T. “Management of Computer Vision Syndrome With Saindhava Jala Seka and Triphala Ghritapana - A Case Study”. AYUSHDHARA, vol. 8, no. 5, Nov. 2021, pp. 3547-50, doi:10.47070/ayushdhara.v8i5.779.