Devesh Jaiman, HML Meena, Bharat Kumar Padhar, and Harish Bhakuni. “Effect of Apatyakara Ghrita Followed by Koshtha Shuddhi With Haritakyadi Churna in the Management of Ksheena Shukra w.s.r. To Oligozoospermia: A Case Study”. AYUSHDHARA 8, no. 4 (September 12, 2021): 3377-3383. Accessed September 26, 2023. https://ayushdhara.in/index.php/ayushdhara/article/view/773.