Vol 4, issue 1: January - February 2017

Table of Contents

Review Articles

*Kurele Rajeev kumar, Sukirti Upadhyay, Prashant Upadhyay, KS Rohit, Pawar Gajana, B Srinivasulu
*Ekka Deepak, Dubey Swati, Khichariya S.D, Dhruw D.S, Parhate S.M
*Sikha lekharu, Khagen Basumatary
*Chityanand Tiwari, Suresh Chubey, Rajeev Kurele, Rakhi Nautiyal
*Loukrakpam Victoria devi, Khagen Basumatary
*Bhageshwary Janagal, Chandan Singh, Rajendra Prasad Purvia, Manoj Adlakha
*Ayush Kumar Garg, Amit Singh, Harish Bishnoi, Manoj Kumar Adlakha, Chandan Singh

Research Articles

*Divya. K.Das, Shincymol V.V, P.Y. Ansary
*Shruthi LH, Suja K. Sreedhar
*Sarita Verma, D. C. Singh
Ashtavaidyan E.T. Neelakandhan Mooss, *Sudeesh kumar S, Navaneeth Krishnan N, Smina P.B, PKS Nair

Case Studies

*Priyanka Sharma, Vikas Nariyal, Sushila Sharma, Ashutosh Sharma